Eldsberga chark återkallar rökt nötkött av försiktighetsskäl

2017-12-19

Fyra fall av botulism på grund av mat har konstaterats i Göteborg. Smittkällan är fortfarande oklar men skulle kunna vara ett parti rökt nötkött. Företaget har därför av försiktighetsskäl börjat återkalla produkterna. De insjuknade har tillfrisknat och inga andra fall har hittills upptäckts.

Göteborgs Miljöförvaltning utreder i samarbete med Livsmedelsverket vilket livsmedel som kan vara orsak till fyra fall av botulism i Göteborg.

De drabbade personerna har vårdats på sjukhus och fått behandling. De är nu på bättringsvägen och är utskrivna från sjukhuset.

Smittkällan är fortfarande oklar men skulle kunna vara ett parti rökt nötkött. Detta parti nötkött har nu av försiktighetsskäl börjat återkallas av företaget Eldsberga chark i Halmstad. Livsmedelsverket följer upp återkallandet med ett kontrollbesök på företaget.