Efsa söker nya styrelsemedlemmar

2017-04-05

Efsa, Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten, förnyar hälften av de 14 platserna i styrelsen vartannat år. Nu bjuder EU-kommissionen in intresserade att söka. Styrelsemedlemmarna får ett fyraårigt mandat, 1 juli 2018 - 30 juni 2022.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har i uppdrag att ge oberoende vetenskaplig rådgivning om möjliga risker i livsmedelskedjan, kommunicera risker till intressenter från producent till konsument samt att verka för samarbete inom livsmedelssäkerhetsområdet i Europa. Styrelsens uppgift är att säkerställa att myndigheten utför sitt uppdrag, och verkar bland annat genom att styra över budgeten, utse ledamöter i den vetenskapliga kommittén och i de vetenskapliga panelerna samt utse en verkställande direktör.

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40