Efsa söker experter till vetenskapliga paneler

2017-06-14

Är du en erfaren expert och oberoende forskare? Arbetar du för ett universitet, forskningsinstitut eller en myndighet? Har du en akademisk examen och minst sju års arbetslivserfarenhet? Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, söker 200 experter till sina tio vetenskapliga paneler.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har i uppdrag att ge oberoende vetenskaplig rådgivning om möjliga risker i livsmedelskedjan, kommunicera risker till intressenter från producent till konsument samt att verka för samarbete inom livsmedelssäkerhetsområdet i Europa.

Efsas vetenskapliga paneler tar fram oberoende vetenskapliga underlag för Europas beslutsfattare. Arbetet syftar till att förbättra folk- och djurhälsan samt miljön i Europa. För de enskilda experterna erbjuds karriärsutveckling, erfarenhet av tvärvetenskaplig samverkan med europeiska experter och internationellt erkännande för sitt arbete.

Ansökningsperioden är öppen mellan den 1 juni och den 8 september 2017.

Livsmedelsverkets pressjour, 018 - 17 53 40

Information om hur du söker:

Karin Nyberg, risk- och nyttovärderare, Livsmedelsverket, 018 - 17 53 12