Efsa: Skärpt bedömning av nitrosaminer i mat

2023-03-28

Nu skärper den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa), sin bedömning av ämnet nitrosaminer i mat. Efsa konstaterar i sin nya bedömning att den mängd nitrosaminer vi får i oss via maten kan innebära en större hälsofara än man tidigare trott.

Nitrosaminer kan bildas när mat bereds. De finns framför allt i kött- och charkprodukter men även i så kallad processad fisk (till exempel inlagd och rökt), kakao, öl och alkoholhaltiga drycker. I den nya bedömningen konstaterar Efsa att den mängd av ämnet vi får i oss kan innebära en större hälsofara än man tidigare trott.

- Bedömningen stärker vikten av att äta varierat. Den som äter ensidigt riskerar alltid att få i sig mer av ett oönskat ämne, säger Sara Gunnare, toxikolog vid Livsmedelsverket.

Genom att följa Livsmedelsverkets råd om att inte äta mer än 500 gram rött kött och chark i veckan, minskar man också den mängd nitrosaminer man får i sig via maten.

Så bildas nitrosaminer

Förutom vid beredning av livsmedel kan nitrosaminer även bildas när nitrit och nitrat reagerar med andra ämnen i kroppen. Nitrat och nitrit är kvävehaltiga ämnen som finns naturligt i maten, till exempel i grönsaker.

I vissa produkter tillsätts även nitrat och nitrit som konserveringsmedel, bland annat charkuteriprodukter. I de studier Efsa utgått från i sin bedömning går det dock inte att avgöra om nitrosaminerna bildats från tillsatserna nitrat och nitrit eller från ämnen i själva livsmedlet.

Fortsatt arbete för att minska mängden nitrosaminer i maten

Orsaken bakom Efsas skärpta bedömning av nitrosaminer är att vissa nitrosaminer kan skada DNA och även öka risken för cancer. Livsmedelsverket följer nu det arbete EU-kommissionen gör tillsammans med medlemsländerna för att minska mängden nitrosaminer i maten.