Efsa: Överanvändning av antibiotika ger fortsatt stora problem med antibiotikaresistens

2018-02-27

Problemen med resistenta bakterier i människor och djur fortsätter. En ny rapport från den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa bekräftar bilden att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot folkhälsan.

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, och den europeiska smittsskyddsmyndigheten, ECDC, följer utvecklingen av antibiotikaresistens hos olika bakterier som är vanliga i djur och människor. Den senaste undersökningen, med data om fjäderfä från 2016, visar att flera olika typer av bakterier är mycket motståndskraftiga mot antibiotika. Det betyder att det kan vara svårt att hitta antibiotika för att behandla sjuka djur och människor.

Resistens hos många bakterier

Några bakterier som följts upp i undersökningen är salmonella och campylobakter. Rapporten tar även upp den stora förekomsten av så kallade ESBL-bildande bakterier i kyckling och kycklingkött. ESBL-bildande bakterier bildar ett enzym som gör bakterien resistent mot flera antibiotika.

Vänd utvecklingen - minska användningen av antibiotika

En vanlig missuppfattning är att mat innehåller antibiotika. Men Livsmedelsverkets undersökningar sedan en lång tid tillbaka visar att mat mycket sällan innehåller läkemedel som antibiotika. Problemet är istället att resistenta bakterier ökar och sprids.

- Antibiotika är till för att rädda liv. Därför är resultateten mycket oroande. Vi måste fortsätta arbeta förebyggande och samarbeta mellan länderna, säger Mia Egervärn risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

Välj mat från producenter som inte använder antibiotika i onödan

Även om en minskad antibiotikaanvändning är avgörande för utvecklingen, är det mycket man kan göra som konsument. Den som köper kött, fisk, mjölk och ägg från producenter som arbetar för god djurhälsa och klok antibiotikaanvändning bidrar till en minskad spridning av antibiotikaresistens. Sverige, Norge och Finland är exempel på länder där producenterna använder jämförelsevis lite antibiotika i djurhållningen.