Efsa föreslår skärpt bedömning av bisfenol A

2021-12-15

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, föreslår en skärpt bedömning av hur mycket bisfenol A man kan få i sig utan risk för hälsan. Bedömningen går nu ut på remiss till samtliga medlemsländer.

Bisfenol A finns framförallt i plastprodukter och i vissa förpackningar eller kärl för mat och dryck. Lacken i konservburkar anses stå för en stor del av det bisfenol A vi får i oss från maten. 

För att undvika bisfenol A är det sedan tidigare inte tillåtet att

  • sälja nappflaskor eller pipmuggar och andra dryckeskärl av polykarbonat för barn under tre års ålder
  • använda beläggningar som släpper ifrån sig Bisfenol A till mat som är avsedda för barn upp till tre år.

Det finns också ett gränsvärde för hur mycket bisfenol A som får gå över (migrera) från livsmedelsförpackningar eller kärl till maten.

Osäkerheter ledde fram till ny bedömning

Efsa har tidigare bedömt Bisfenol A och tagit fram så kallade tolerabla dagliga intag (TDI). TDI är den mängd man kan få i sig varje dag hela livet utan risk för hälsan. Men eftersom det har funnits osäkerheter kring vissa effekter av ämnet har det gjorts fler studier. Förslaget på ny bedömning grundas därför på nya data som bland annat baseras på djurförsök.

Kraftig sänkning

Det föreslagna TDI-värdet är en kraftig skärpning. Sänkningen av TDI innebär att det gränsvärde som finns i dag för att förhindra att för mycket bisfenol A går över (migrerar) till maten från olika kärl och förpackningar inte längre skulle vara tillräckligt. För att fortsatt skydda mot för mycket bisfenol A i maten måste gränsvärdet i så fall sänkas av EU-kommissionen.

Hälsoeffekter

De hälsoeffekter Efsa grundar sin nya bedömning på är i första hand påverkan på en del av immunförsvaret som är inblandad vid så kallad allergisk lunginflammation. Det är en typ av lunginflammation man kan drabbas av om man exempelvis andas in mögel och damm. 

Efsas förslag på nytt TDI går nu ut på remiss till medlemsstaterna.