Efsa föreslår skärpt bedömning av PFAS-ämnen

2020-02-24

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, föreslår en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan. Den nya bedömningen var väntad och innebär att Livsmedelsverkets gräns för PFAS-ämnen i dricksvatten kan behöva ses över. Efsas nya bedömning går nu ut på remiss till samtliga medlemsländer.

PFAS-ämnen är kemiska ämnen som de allra flesta i Sverige får i sig mest av från maten och inomhusmiljön. Men på platser där dricksvattnet har förorenats av PFAS, till exempel brandövningsplatser, kan dricksvattnet svara för en större del av det man får i sig.

Ny bedömning skyddar hälsan

Efsa är nu klar med sitt förslag på bedömning av riskerna med fyra PFAS-ämnen - PFOA, PFNA, PFHxS och PFOS. Dessa fyra PFAS-ämnen förekommer i mat och dricksvatten. Den nya bedömningen bygger på studier av både djur och människor. 

I bedömningen antar Efsa att alla de fyra PFAS-ämnena är lika farliga för hälsan. Efsa föreslår ett sammanlagt värde för den mängd som bedöms vara säker att få i sig varje vecka hela livet utan hälsorisker (tolerabelt veckointag = TVI). Det nya föreslagna TVI är 8 ng/kg kroppsvikt och vecka. 

- Efsas stränga bedömning är tydlig – vi måste få ner halterna av PFAS-ämnen i miljön så att de inte hamnar i maten eller dricksvattnet, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Ämnena lagras i kroppen

De mängder av PFAS vi får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem men ämnena lagras länge i kroppen. Om man dricker vatten med höga halter av PFAS under lång tid riskerar man att överskrida de nivåer som misstänks påverka hälsan.
Höga halter av de PFAS-ämnen som nu bedömts kan påverka till exempel immunförsvaret, kolesterolhalter, leverenzymer och födelsevikten.

- De allra flesta i Sverige får i dag i sig mindre PFAS än det värde Efsa föreslår. Men på platser där dricksvattnet förorenats av höga halter kan värdet överskridas, säger Emma Halldin Ankarberg

Åtgärdsgräns för dricksvatten kan behöva ses över

Livsmedelsverket rekommenderar i dagsläget kommunerna att sänka halterna av PFAS-ämnen i dricksvattnet så mycket som möjligt om de är över 90 nanogram per liter vatten – en så kallad åtgärdsgräns. Med Efsas förslag på nytt TVI är det en gräns som kan behöva ses över.

- Livsmedelsverket följer nu upp en tidigare undersökning bland landets kommuner för att se vilka halter PFAS det finns i Sveriges dricksvatten i dagsläget, säger Emma Halldin Ankarberg.

Samtidigt arbetar EU med att fastställa gränsvärden för en mängd olika PFAS i dricksvatten i ett dricksvattendirektiv. Detta direktiv anger vad ett land minst måste uppfylla. Därmed har Sverige möjlighet att använda sig av strängare gränsvärden för PFAS i dricksvatten.

Fakta om PFAS-ämnen