Dioxinhalten i eko-ägg behöver sänkas

2016-10-12

Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg. Även om halterna inte överskrider gränsvärdena uppmanar Livsmedelsverket nu branschen att undersöka vad det beror på och vidta åtgärder.

Redan 2004 konstaterade livsmedelskontrollen att ekologiska ägg innehöll mer dioxin än konventionella ägg. Det gick då att minska halterna i de ekologiska äggen, bland annat genom att ändra sammansättningen i hönornas foder.

Nu visar Livsmedelsverkets kontroll indikationer på att halterna har ökat men de är inte över gällande gränsvärden. Några prover är i nivå med den så kallade åtgärdsgränsen, vilket innebär att något måste göras för att minska halterna.

Det kan finnas flera möjliga orsaker
Ämnen i fodret, stallmiljön eller utemiljön kan bidra till att dioxin finns i äggen. Svenska ägg innehåller ofta mindre dioxin än ägg från länder där marken är starkt förorenad av dioxin.

- Det är viktigt att branschen nu undersöker vad de högre halterna i ekologiska ägg beror på och vidtar åtgärder säger Helena Storbjörk Windahl, chef för avdelningen för styrning och uppföljning på Livsmedelsverket.

- Det pågår en utredning men hittills finns det inga indikationer på att gränsvärden eller åtgärdsgränser för dioxin i foder har överskridits, säger Kjell Wejdemar, enheten för CITES, foder och djurprodukter på Jordbruksverket."

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40
Kjell Wejdermar, Jordbruksverket, telefon 070-342 47 61