Nyheter

EU-kommissionen vill utöka svenskt D-vitaminförslag

2016-07-21

D-vitaminberikning av ekologisk mjölk även från andra europeiska länder på svenska marknaden. Det föreslår EU-kommissionen som vill att Livsmedelsverkets förslag om nya regler för D-vitaminberikning inte enbart ska gälla svenska produkter.

D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Därför föreslår Livsmedelsverket att den obligatoriska D-vitaminberikningen utökas så att den omfattar fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker, till exempel havredryck, och matfetter och att halterna höjs. I dag berikas bland annat lättmjölk, mellanmjölk och margarin.

Livsmedelsverkets förslag till nya regler för berikning med D-vitamin skickades under våren 2016 ut på remiss i EU, så kallad notifiering. Det innebär att övriga EU-länder har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Tidigare har förslaget skickats på remiss i Sverige i två omgångar.

EU-kommissionens svar på remissen är att även ekologiska produkter från andra europeiska länder bör omfattas av kraven. Det skulle innebära att alla ekologiska mjölkprodukter, även från andra EU-länder, kommer att berikas om de säljs i Sverige.

- Ju fler produkter som berikas desto enklare blir det att få i sig tillräckligt med D-vitamin, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

- Livsmedelsverket kommer nu att analysera kommissionens synpunkter och kommer därefter att ta ställning till hur verket ska gå vidare med föreskriftsändringarna, säger Kristina Ohlsson, chefsjurist på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket kan idag inte säga när nya föreskrifter kan komma att träda ikraft eftersom ändringar i förslaget kräver en ny sex månader lång remissperiod i EU.

Fakta om D-vitamin

Under sommarhalvåret är solbestrålning på huden den viktigaste källan till D-vitamin. Vitaminet lagras i kroppen och det som har bildats av solen kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

De nya nordiska näringsrekommendationerna, NNR, konstaterar att vi i Norden behöver få i oss mer D-vitamin från maten för att behålla en tillräcklig nivå av D-vitamin i blodet även under vintern. För personer med mörk hud och heltäckande kläder är det särskilt svårt.

Även råden om kosttillskott ses nu över. Idag rekommenderas kosttillskott med D-vitamin till följande grupper:

  • Alla barn under två år.
  • Barn över två år med mörk hudfärg, barn som inte vistas utomhus, barn som inte får berikade produkter och barn som inte äter fisk.
  • Gravida som inte äter D-vitaminberikade livsmedel eller som bär heltäckande klädsel rekommenderas tillskott efter samtal med barnmorska.
  • Äldre personer som tillbringar lite tid utomhus.

Ytterligare upplysningar:

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40