Blåmögelosten Sörmlands Ädel får skyddad geografisk beteckning

2023-03-15

EU-kommissionen har sagt ja till att blåmögelosten Sörmlands Ädel får skyddad geografisk beteckning. Det innebär att Sörmlands Ädel får en kvalitetsstämpel som gör att osten måste tillverkas enligt beslutade bestämmelser och inom Södermanland. All verksamhet från bete, mjölkproduktion, ystning och lagring måste ske inom landskapet.

Sörmlands ädel.

Syftet med skyddade beteckningar är att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel att lyfta fram produkternas kvalitet. De skyddade beteckningarna ska också ge konsumenten trovärdig information om produktens mervärden och kvalitet. Svenska produkter som redan fått skyddad geografisk beteckning (SGB) är bland annat osten Svecia, Äkta Gränna Polkagrisar och Bruna bönor från Öland.

- Det är positivt att livsmedelsföretag i Sverige vill använda sig av den exklusiva EU-märkningen eftersom det bidrar till att bevara lokal produktion och hantverkstraditioner, säger Maud Gustafsson Fahlbeck som jobbar med ansökningar om skyddade beteckningar vid Livsmedelsverket.

Olika sorters skyddade beteckningar

Inom EU finns tre sorters skyddade beteckningar för matvaror, som har olika typer av krav kopplade till sig. Förutom Skyddad geografisk beteckning (SGB) finns även Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS).

Sörmlands Ädel är den 14:e i raden av svenska jordbruksprodukter och livsmedel att skyddas inom EU:s kvalitetssystem.