Bättre uppföljning behövs i livsmedelskontrollen

2019-08-30

Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt bra i Sverige. Det ger säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men uppföljningen av hur företagen åtgärdar de brister som kontrollen hittar behöver förbättras. Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickas till EU-kommissionen idag.

Rapporten till kommissionen omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Rapporten konstaterar att kontrollen fortsätter utvecklas i positiv riktning. Olika informations- och utbildningsinsatser ger resultat och bidrar till att det blir lättare för företagen att göra rätt.

Mängden kontroll – hur många företag som kontrolleras – är ungefär detsamma som tidigare år och kontrollerna har upptäckt ungefär samma typer av brister. De företag som har den mest riskfyllda produktionen har, som de ska, fått mest kontroll. När kontrollen upptäcker en brist hos ett företag rapporteras det som en avvikelse. Hur många avvikelser olika livsmedelskontrollmyndigheter rapporterar varierar mycket – från inga alls till att avvikelser rapporteras vid nio av tio kontrollbesök.

Uppföljning av företagens åtgärder kan bli bättre

Brister som upptäcks i kontrollen behöver åtgärdas av företagen. Att företagen åtgärdar de brister som kontrollen hittar är avgörande för att maten i butiker och på restaurang ska vara säker att äta. Rapporten visar att det är svårt att följa upp företagens åtgärder på nationell nivå och att den uppföljningen behöver bli bättre.

– Bra uppföljning är nödvändig för att övervaka att brister åtgärdas och för att se vilken produktion som innebär mest risk och därför behöver mest kontroll säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef, Livsmedelsverket.

Flera myndigheter samverkar

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40