Bättre uppföljning behövs i livsmedelskontrollen

2020-09-15

Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt väl. Det bidrar till att Sverige har säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men uppföljningen av hur företag och jordbruk åtgärdar brister behöver förbättras.  Det visar den årliga rapporten om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan som skickats till EU-kommissionen.

Rapporten till kommissionen omfattar hela livsmedelskedjan – från jord till bord. Rapporten konstaterar att kontrollen fortsätter utvecklas i positiv riktning. Olika informations- och utbildningsinsatser ger resultat och bidrar till att det blir lättare för företagen att göra rätt.

Mängden kontroll – hur många företag och jordbruk som kontrolleras – är ungefär densamma som tidigare år och kontrollerna har upptäckt ungefär samma typer av brister. De företag som har den mest riskfyllda produktionen har, som de ska, fått mest kontroll. När kontrollen upptäcker en brist hos ett företag eller jordbruk rapporteras det som en avvikelse. Hur många avvikelser olika kontrollmyndigheter rapporterar varierar mycket mellan kontrollområden och myndigheter – från inga alls till att avvikelser rapporteras vid nio av tio kontrollbesök.

Uppföljningen behöver bli mer detaljerad

Rapporten visar att det är svårt att följa upp företagens åtgärder på nationell nivå och att den uppföljningen behöver bli bättre.

–  Uppföljning är nödvändig för att kunna övervaka att brister åtgärdas i olika verksamheter. Därför behöver rapporteringen av kontrollresultat utvecklas säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef, Livsmedelsverket.

Flera myndigheter samverkar

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40