Nyheter

”Andra slänger mat – inte jag”

2014-02-10

De flesta upplever inte att de slänger särskilt mycket mat. Istället är matsvinnet ett problem för andra, för samhället i stort och för världen. Detta trots att ny statistik visar att svenskarna i genomsnitt slänger motsvarande en månadskostnad mat varje år. Bäst koll på att de slänger mat har småbarnsfamiljerna.


Det visar en ny undersökning om konsumenternas kunskap, attityder och beteende kopplat till matsvinn som Livsmedelsverket presenterar idag.


– Eftersom få tycker att de slänger mat kan vi anta att det inte är så intressant att förändra sitt beteende. Men det faktum att det går att spara en månads matbudget genom att slänga mindre borde sporra fler. En tvåbarnsfamilj kan tjäna mellan 3000 och 6000 kronor om året på att äta upp maten istället för att slänga den, säger Ingela Dahlin, projektledare på Livsmedelsverket.


Många av de åtgärder som Livsmedelsverket föreslår för att minska matsvinnet, till exempel att planera matinköpen bättre, upplevs som enkla av de som svarat i undersökningen.


– Ofta krävs inte så mycket för att minska matsvinnet. Du kan använda fantasin och göra en förrätt av resterna eller frysa in och värma upp när du inte har tid att laga mat. Du kan tjäna både tid och pengar samtidigt som du gör en insats för miljön, säger Ingela Dahlin.


Se länkar till undersökningen nedan. Här finns också länk till tips om vad man själv kan göra för att minska sitt matsvinn.

 

Fakta

Om undersökningen
Undersökningen har utförts av företaget Ipsos på uppdrag av Livsmedelsverket. Man har tittat på konsumenternas kunskap, attityder och beteende när det gäller matsvinn.

Fyra fokusgrupper och 850 telefonintervjuer har genomförts med ett representativt urval (kön, ålder, region och hushållsstorlek) för hela landet. Syftet med undersökningen är bland anna att få ett underlag för att kunna utforma kommunikationsinsatser till konsumenter på bästa sätt.

Resultaten visar bland annat att:

  • Många tycker att det är ett samhällsproblem att mat slängs i onödan.
  • De flesta anser inte att matsvinn är ett problem för det egna hushållet.
  • De som är över 60 år ser generellt matsvinn som ett mindre problem.
  • Barnfamiljer ser generellt matsvinn som ett större problem.
  • Man uppger att orsaken till att mat slängs i första hand är att den blivit stående för länge.
  • Man uppger att det som slängs mest är frukt och grönt. Minst slängs kött och fisk.

Vad är matsvinn?
Med matsvinn menas den mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hanterats annorlunda. Alla de resurser som använts för att producera maten har då belastat miljön i onödan.


Statistik om hushållens matsvinn

  • Hushållen står för den största andelen av allt matsvinn i Sverige.
  • Varje år slänger hushållen 239 000 ton mat som hade kunnat ätas. Det motsvarar en månadskostnad mat per person och år, det vill säga cirka 1600 kronor (då är inte den miljökostnad som samhället får betala inräknad).
  • Totalt slänger svenska hushåll varje år mat i onödan till ett värde av 16–23 miljarder kronor.
  • Hushållens onödiga matsvinn har en klimatpåverkan motsvarande utsläppen från 200 000 bilar under ett år.

Treårigt regeringsuppdrag
2013–2015 satsar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket särskilt på att minska matsvinnet i Sverige. Vi tipsar konsumenterna om vad de kan göra för att slänga mindre. Vi arbetar också för att alla som odlar, tillverkar, säljer och serverar mat ska göra vad de kan för att minska svinnet.

Ytterligare upplysningar

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40