Vilseledande om Livsmedelsverket och ekologisk odling

2016-07-19

I en debattartikel om ekologisk odling, DN söndagen den 17 juli, refererar författarna till uppgifter i en rapport från Livsmedelsverket. Det sätt författarna framför sina åsikter och slutsatser på vilseleder många att tro att dessa delas av Livsmedelsverket.

I likhet med andra myndigheter och organisationer behöver Livsmedelsverket vetenskapligt underlag för sitt arbete. Den rapport debattörerna refererar till är en kunskapssammanställning om miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel.

Rapporten är beställd av Livsmedelsverket men det är rapportförfattarna från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som ensamma svarar för innehåll och slutsatser. Livsmedelsverket har alltså inte tagit ställning till innehållet i rapporten. Och ställer sig heller inte bakom de förslag och åsikter som framförs i DN debatt.

I rapporten granskas olika typer av miljöpåverkan som klimatpåverkan, övergödning, försurning, ekotoxicitet, energianvändning och markanvändning. Rapporten är ett, bland många, underlag för Livsmedelsverkets arbete med att informera om livsmedelskedjans miljöpåverkan och i arbetet med att ta fram kostråd där matens miljöpåverkan ingår.

Rickard Bjerselius,
toxikolog och teamchef risk- och nyttohantering och miljö
Livsmedelsverket