Välkommen analys av ekonomiska styrmedel för bättre matvanor

2019-05-29

En ny analys från Statskontoret visar att ekonomiska styrmedel, som punktskatt på drycker med tillsatt socker, och begränsningar av marknadsföringen av ohälsosam mat till barn kan användas för att främja hälsosamma matvanor.

- Statskontorets utredning visar att den här typen av styrning kan påverka våra matvanor. Nu behövs en utredning för att visa hur sådana här styrmedel skulle utformas för att få bäst – och mest jämlik – effekt i Sverige, säger Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket.

Statskontorets utredning är fortsättning på en utredning som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten tillsammans genomförde 2017. Myndigheterna lämnade då flera förslag på åtgärder för att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet till regeringen. Ett av förslagen var att utreda användningen av ekonomiska styrmedel på området och begränsningar av marknadsföring av ohälsosam mat till barn.

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa i Sverige idag. Varannan svensk är överviktig eller fet, och fetma är tre gånger så vanligt som 1980. Men hälsan är ojämlik, en person med kortare utbildning förväntas leva i genomsnitt 5–6 år kortare än den som är högutbildad.

För att vända utvecklingen och minska hälsoklyftorna och de framtida samhällskostnaderna som är relaterade till ohälsosamma matvanor och låg fysisk aktivitet krävs breda samhällsbaserade insatser. Och offentliga styrmedel behöver användas mer inom livsmedelsområdet. Men det är viktigt att dessa utformas på ett sätt så att inte skillnaderna i hälsa ökar.

Statskontorets slutsats är att sådana åtgärder behöver preciseras när det gäller utformning och vilka livsmedel som bör omfattas, för att närmare kunna bedöma resultaten och konsekvenserna av åtgärderna.