Vad vi äter och hur maten produceras – avgörande för planetens framtid

2019-01-17

Vad vi äter och hur maten produceras är avgörande för människors hälsa och planetens överlevnad. Nu kommer ytterligare bevis för matens betydelse. Enligt en ny rapport som publicerats i Lancet krävs stora omställningar, bland annat en drastisk minskning av köttkonsumtionen, om vi ska nå FN:s globala mål i Agenda 2030.

– Den här rapporten bekräftar det arbete Livsmedelsverket inlett i och med att vi tog hänsyn till miljön i kostråden. Det är radikala förslag, men det är den väg världen behöver gå om vi ska kunna försörja en växande befolkning inom planetens gränser, säger Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket.

Rapporten, "Our Food In The Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems", innehåller flera förslag som innebär radikala omställningar i samhället, av vad vi äter och hur vi producerar maten. Rapporten, och många andra studier, pekar åt samma håll – vi måste äta mindre kött och mer mat från växtriket och produktionsmetoderna måste bli mer hållbara. Att minska matsvinnet – att äta upp det vi producerar och köper hem – har också avgörande betydelse.

Svenska kostråd tar hänsyn till hälsa och miljö

Livsmedelsverkets kostråd från 2015 tar hänsyn till både hälsan och miljön. I stora drag stödjer rapporten Livsmedelsverkets arbete, men till exempel när det gäller mängden kött finns det skillnader. De svenska råden rekommenderar max 500 gram rött kött och chark i veckan, gärna mindre, medan rapporten säger att den globala konsumtionen av kött från ko, får och gris måste minska till 100 gram i veckan. Men i rapporten är det också tydlig att det finns utrymme för anpassningar till lokala och regionala förhållanden.

– Det här är rekommendationer på global nivå. Det blir viktigt för oss att nu titta på vad det här betyder för olika konsumentgrupper i Sverige. Men budskapet är detsamma – ät mindre kött, säger Annica Sohlström.

Rapporten, "Our Food In The Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems, presenteras den 18 januari i Stockholm och är utgångspunkt för rundabordssamtal som anordnas av Stockholm Recilience Center.

Syftet med samtalen är att ge tillfälle för svenska aktörer inom olika delar av matsystemet att samtala om hur de kan bidra till och skapa den omställning som beskrivs i rapporten. Ett av samtalen handlar om styrning och förvaltning. I samtalet, som leds av Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström, medverkar deltagare från ett stort antal myndigheter och från departement.