Norden kan ta täten för hållbar produktion och konsumtion av mat

2019-04-03

Vad vi äter och hur maten produceras är avgörande för människors hälsa och planetens överlevnad. I en ny rapport konstateras att Norden har en unik position för att leda utvecklingen mot ett livsmedelssystem som är hållbart för både hälsan och miljön.

Rapporten, "Nordic food systems for improved health and sustainability" är en nordisk uppföljning av den globala rapporten "Our Food In The Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems", som publicerades i tidskriften Lancet i januari 2019. I uppföljningen har forskare vid Stockholm Resilience Centre tittat på hur de nordiska livsmedelssystemen ser ut idag, hur de behöver se ut i framtiden och vad som kan göras för att nå dit. 

 Vi har efterfrågat den här analysen och ser det som ett viktigt underlag för vårt och andras fortsatta arbete för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i Sverige, säger Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket.

Rapporten visar att Norden har goda förutsättningar att bli världsledande när det gäller hälsofrämjande och miljömässigt hållbara livsmedelssystem. Forskarna konstaterar att i Norden finns redan kostråd som väger samman hälso- och miljöaspekter, höga krav på djuromsorg, starka och välfungerande samhällsstrukturer tillsammans med en hög innovationsnivå och samarbetskultur.

Men även i Norden finns många utmaningar. Den nordiska rapporten innehåller flera förslag som innebär stora omställningar i samhället, av vad vi äter och hur vi producerar maten.

 Rapporten, och många andra studier, pekar åt samma håll – vi måste äta mer mat från växtriket och mindre kött, lagom mycket och inte slänga maten. För att nå dit krävs insatser från många olika aktörer i samhället, säger Annica Sohlström.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40