Replik Land Lantbruk

2021-09-17

Stefan Hellstrand, hållbarhetskonsult och forskare, ifrågasätter att Tim Benton och Helen Harwatt deltar i arbetet med att ta fram  nya nordiska näringsrekommendationer.

Replik i Land Lantbruk 13 september 2021

Arbetet med att ta fram nya näringsrekommendationer i norden (NNR2022, Nordic Nutrition Recommendations) är ett nordiskt samarbetsprojekt där Livsmedelsverket samarbetar med sina systermyndigheter i de nordiska länderna. Syftet är att utifrån en systematisk utvärdering av den senaste forskningen presentera rekommendationer för näringsämnen och livsmedelsgrupper utifrån hälsa och miljö.

De nämnda forskarna Benton och Harwatt är anlitade av Chatham House, som har till uppgift att facilitera workshops med nordiska experter och ge underlag om miljömässig hållbarhet.

I arbetet med NNR2022 anlitas ett hundratal olika nordiska experter inom miljö och näringslära för att bedöma befintlig vetenskap utifrån nordisk relevans och kvalitet på studierna. De går igenom och sammanställer den senaste forskningen. Innan arbetet färdigställs går det ut på en öppen remiss. Utifrån de nordiska rekommendationerna som tas fram gör därefter Livsmedelsverket en bedömning av vilka råd och andra åtgärder om livsmedelskonsumtion som är relevanta i Sverige.

De som arbetar med revisionen av de nordiska näringsrekommendationerna fyller alla i en jävsdeklaration som bedöms innan de inkluderas i processen. Arbetet sker på strikt vetenskaplig grund.

Hanna Dufva, områdeschef Livsmedelsverket