Osaklig debatt främjar inte svensk livsmedelsproduktion

2023-04-05

Vi är förvånade över LRF:s höga tonläge i Aftonbladet 3 april. Den konspiratoriska retoriken är anmärkningsvärd och främjar inte ett samarbete som stärker svensk livsmedelsproduktion.

Replik i Aftonbladet 4 april.

Barn i skolan, äldre och sjuka i vård och omsorg ska självklart ha god och näringsrik mat. Livsmedelsverket stödjer aktivt alla dem som serverar de tre miljoner måltider som dagligen serveras i offentliga kök. Att skrämma människor genom att påstå att barn, sjuka och äldre inte skulle få kött och mjölk är häpnadsväckande. Kött och mejeriprodukter kommer fortsätta vara viktiga näringskällor.

Den gemensamma utgångspunkten borde vara en livsmedelskonsumtion som är bra för både människor, djur och miljö. Vetenskapen är tydlig – för hälsans, klimatets och miljöns skull behöver människor ändra sitt sätt att äta. Mer växtbaserad mat och minskad köttkonsumtion. Det betyder inte att alla måste sluta äta kött, utan det är främst storkonsumenterna som behöver dra ner. Dit hör inte barn, äldre och sjuka.

Vi vill reda ut begreppen:

De nordiska näringsrekommendationerna är den oberoende vetenskapliga grunden för arbetet för hållbara matvanor i Sverige. Nya NNR är en genomgång av den senaste forskningen om mat, hälsa och miljö. 400 forskare, antagna på vetenskapliga meriter och efter tuff jävsgranskning, har gått igenom det aktuella kunskapsläget, utifrån både nordiska och globala förhållanden. 

När den slutliga NNR-rapporten presenteras startar revideringen av kostråden. Då vägs svenska förhållanden in: hur svenskar äter, barns, äldres och sjukas särskilda näringsbehov, hur ohälsan kopplad till mat ser ut, hur maten produceras. Utgångspunkten är att kostråden ska främja både människors hälsa och en hållbar livsmedelsproduktion.

Vi trodde att LRF företrädde alla lantbrukare i Sverige. Det är svårt att tro när man ser deras aggressiva debattstil som bara handlar om köttbranschens intressen.

Ska vi tillsammans skapa en hållbar framtid – där människor kan äta mat som är bra för hälsan utan att påverka miljö och klimat i onödan – behövs mer av saklig, konstruktiv dialog.

Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket