Mindre kött – bra för både hälsan och miljön

2019-10-25

Debattreplik i Svenska Dagbladet 25 oktober 2019
I en debattartikel den 18 oktober påstår Johan Frostegård att det är nyttigt att äta mycket rött kött och att det skulle saknas vetenskapligt underlag för att säga något annat. Dessutom menar Frostegård att Livsmedelsverket har en negativ syn på kött. Frostegård verkar ha missuppfattat både Livsmedelsverkets kostråd och den vetenskapliga grunden som ligger bakom. Vi vill gärna klargöra vår ståndpunkt.

Livsmedelsverkets generella råd är att många skulle må bra av att äta betydligt mindre rött kött än idag, men INTE att alla måste sluta äta rött kött. Vårt råd är att äta max 500 gram rött kött och chark i veckan. Det är utan tvekan så att kött kan bidra med viktiga näringsämnen, som järn och protein, men samtidigt ökar rött kött och chark risken för tjock- och ändtarmscancer.

Livsmedelsverket är inte ensamma om denna slutsats av det aktuella forskningsläget. Kostexperter runt om i världen, tillsammans med viktiga internationella hälsomyndigheter, står eniga – att äta mycket rött kött och chark ökar risken för sjukdom. Men framförallt är enigheten stor om att de flesta behöver äta mer fullkorn, grönsaker, frukt, nötter och frön – och mindre socker och salt. Och att det är viktigt att röra på sig.

Vi anser att det, med den kunskap som finns idag, inte går att titta enbart på hälsoaspekterna när man pratar om kött. Det går inte att bortse från köttets negativa klimatpåverkan för den som vill ta ett samhällsansvar. Frostegård gör det väl enkelt för sig genom att bara vifta bort den omständigheten.

En sak har Frostegård rätt i, kostråd bör baseras på ödmjukhet och lyhördhet – vetenskapen byggs på och ny kunskap erövras hela tiden. Och kunskapen om köttets klimatpåverkan ökar också. Därför är det inte osannolikt att råden om kött och andra livsmedel kan behöva ändras framöver, att köttkonsumtionen behöver minska ännu mer än dagens råd. Då är det tryggt att veta att det finns så mycket annan näringsrik mat som vi kan äta, som både är bra för hälsan och klimatet. Det viktiga är helheten.

Vi måste inse att det krävs stora omställningar av vårt sätt att äta, såväl i ett nationellt som i ett globalt perspektiv. Sanningen är att vi är många som måste ändra vårt sätt att äta för att vi ska kunna bevara vår livsmiljö på den här planeten – och att maten ska räcka till alla på jorden.

Anna-Karin Lindroos, dietist och medicine doktor, Livsmedelsverket

Anna-Karin Quetel, nutritionist och projektledare Fokus hållbarhet, Livsmedelverket