Många olika åtgärder behövs för hälsosammare matvanor

2023-01-20

Livsmedelsföretagen (LI) kritiserar i en debattartikel den 22 december Livsmedelsverkets nya rapport om styrmedel. De påstår att vi misstolkat intentionerna i vårt regeringsuppdrag och tittat för smalt på möjliga metoder.

Replik i Altinget 19 januari 2023
Rapporten är en kunskapssammanställning som Livsmedelsverket gjort om effekter av en bred uppsättning styrmedel för att främja en hälsosam livsmedelskonsumtion, en genomgång av befintlig forskning om olika metoder.

Vi går bland annat igenom vad som gjorts i andra länder och vilka effekter som olika utvärderingar visat på. Vår genomgång är betydligt bredare än Statskontorets och därför ett viktigt komplement.

Vi är lite förvånade över de starka reaktionerna från LI. Regeringsuppdraget innehåller flera olika delar och ska inte slutrapporteras förrän våren 2024. LI vet mycket väl att rapporten bara är en av flera olika kunskapsunderlag som vi tar fram inom ramen för regeringsuppdraget. I slutrapporten kommer en sammanfattande analys göras av vilka metoder som är framkomliga och effektiva.

Vi ska också, inom en annan del av samma regeringsuppdrag, tillsammans med livsmedelsbranschen undersöka om det är möjligt att företagen själva åtar sig att arbeta för hälsosammare mat, så kallade frivilliga överenskommelser. Det handlar framförallt om att sänka salthalten i maten, men också vad som kan göras för att barn och unga inte ska få i sig så mycket socker. Det samarbetet pågår och vi har en löpande och fruktbar dialog mellan Livsmedelsverket och branschorganisationerna.

Vi har stora förhoppningar på att branschen lyckas ta sin del av ansvaret för att bidra till en mer hälsosam livsmedelskonsumtion.

Hanna Dufva, områdeschef
Åsa Brugård Konde, projektledare
båda på Livsmedelsverket