Livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel och att företagen får en kontroll som utvecklar deras verksamheter. Alla ska kunna lita på att maten är okej, ingen ska blir lurad och djuren ska behandlas väl. Livsmedelsverket samordnar den offentliga kontrollen i Sverige som utförs av kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Område Livsmedelskontroll har sex olika avdelningar.

Regionala avdelningar

Södra Götaland, Västra Götaland, Östra Götaland, Norra och mellersta Sverige är de fyra avdelningar som arbetar med offentlig kontroll av livsmedelsföretag.

Styrning och uppföljning

Avdelningen Styrning och uppföljning arbetar med att leda, samordna och följa upp kontrollmyndigheterna i hela landet.

Support

Avdelningen Support arbetar för kontrollpersonal och företag i hela Sverige. De stöttar och ger vägledning om regler och hur de används, samt handlägger myndighetsärenden.

Kontaktuppgifter till områdes- och avdelningschefer

Livsmedelskontroll

Avdelning Styrning och uppföljning

Avdelning Support

Avdelning norra och mellersta Sverige

Avdelning södra Götaland

Avdelning västra Götaland

Avdelning östra Götaland

Senast granskad 2017-11-27