Upphävande av SLV FS 1998:28 om utfärdande av intyg mm Upphävd genom LIVSFS 2022:1

2022-02-11

Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLV FS 1998:28) om utfärdande av intyg m.m.