Upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider Upphävs genom LIVSFS 2021:13

2021-12-28

Föreskrifter om upphävande av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider

Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:13