Rättelse till EU-förordning 2022/1616 Om plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

2022-09-30

Rättelse till Kommissionens förordning (EU) 2022/1616 av den 15 september 2022 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008