Rättelse till EU-förordning 2021/630 Om undantag från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer Rättad genom EU-förordning 2022/1615

2022-09-23

Om rättelse av den svenska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2021/630 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer