Rättelse till EU-förordning 2021/404 Om förteckning gällande import av produkter av animaliskt ursprung

2023-04-27

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404 av den 24 mars 2021 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429