Rättelse till EU-förordning 2018/848 Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

2022-09-21

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007