Rättelse till EU-beslut 2018/719 Om förteckningar över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

2018-12-04

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/719 av den 14 maj 2018 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/719