Rättelse av EU-förordning 2022/854 Om förlagor till djurhälsointyg/officiella intyg

2022-06-28

Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/854 av den 31 maj 2022 om ändring av bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2020/2235 vad gäller förlagor till kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg för införsel till unionen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung