Rättelse av EU-förordning 2021/2306 Om ekologiska produkter och offentlig kontroll

2022-06-03

Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2306 av den 21 oktober 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontroll avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen och om kontrollintyget