Rättelse av EU-förordning 2017/2470 Om unionsförteckning över nya livsmedel Rättad genom EU-förordning 2021/1318

2021-08-11

Om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel, beslut 2008/968/EG om tillstånd för utsläppande på marknaden av arakidonsyrarik olja från Mortierella alpina som ny livsmedelsingrediens och genomförandeförordning (EU) 2020/484 om godkännande för utsläppande på marknaden av lakto-N-tetraos som ett nytt livsmedel

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1318