LIVSFS 2021:8 Om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

2021-07-01

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2021:8

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.
Föreskrifterna upphäver (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering.

Remissammanställning