Komplettering av EU-förordning 2017/625 Om offentlig kontroll Kompletterad genom EU-förordning 2021/2244

2021-12-21

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med särskilda bestämmelser om offentlig kontroll vad gäller provtagningsförfaranden för bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder