Komplettering av EU-förordning 2017/625 Om offentlig kontroll Kompl genom EU-förordning 2021/2305

2022-01-11

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 med bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor ekologiska produkter och produkter under omställning är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och på vilken plats den offentliga kontrollen av sådana produkter ska utföras samt om ändring av kommissionens delegerade förordningar (EU) 2019/2123 och (EU) 2019/2124

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625

Se "Mer information", i länken ovan.