EU-förordning 2022/478 Om skyddsåtgärder vid import av musslor från Turkiet

2022-03-31

Om bibehållande av skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet avsedda att användas som livsmedel