EU-förordning 2022/1616 Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

2022-09-23

Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008