EU-förordning 2022/1428 om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för kontroll av högfluorerade ämnen

2022-08-31

Om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för kontroll av högfluorerade ämnen i vissa livsmedel