EU-förordning 2018/782 Riskbedömning m m för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel

2018-06-11

Om de metodologiska principerna för den riskbedömning och de rekommendationer för riskhantering som avses i förordning (EG) nr 470/2009

Kommissionens förordning (EU) 2018/782