EU-förordning 2018/700 Ändring av förteckningar gällande import av specificerade produkter av animaliskt ursprung från anläggningar i Brasilien

2018-05-16

Om ändring av förteckningarna över anläggningar i tredjeländer från vilka import av specificerade produkter av animaliskt ursprung är tillåten vad gäller vissa anläggningar i Brasilien

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/700