Ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet LIVSFS 2021:8

2023-03-30

Ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet LIVSFS 2021:8. Ändrad genom LIVSFS 2023:1