Ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter Ändrad genom LIVSFS 2021:14

2021-12-28

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet