Ändring av flera EU-förordningar som rör importvillkor för sammansatta produkter Ändrade genom EU-förordning 2022/887

2022-06-14

Om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/625 vad gäller nummer i Kombinerade nomenklaturen och nummer enligt Harmoniserade systemet samt importvillkor för vissa sammansatta produkter, om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/2122 vad gäller vissa varor och sällskapsfåglar som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av delegerad förordning (EU) 2021/630 vad gäller krav för sammansatta produkter som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer

Ändringen är publicerad på följande webbsidor -