Ändring av flera EU-förordningar Om import av produkter av animaliskt ursprung Ändrade genom EU-förordning 2021/1469

2021-09-15

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/2235 vad gäller tillägg av en ny förlaga till intyg för produkter av animaliskt ursprung med ursprung i unionen som flyttas till ett tredjeland eller territorium och sedan tillbaka till unionen efter lossning, lagring och omlastning i det tredjelandet eller territoriet, om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningen över tredjeländer från vilka produkter av animaliskt ursprung med ursprung i unionen får föras in till unionen vid återsändning från ett tredjeland eller territorium, och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningen över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka produkter av animaliskt ursprung och vissa varor med ursprung i unionen får föras in till unionen vid återsändning från ett tredjeland eller en region i ett tredjeland

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1469

Ändringen är publicerade på nedanstående webbsidor,

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2235
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/404
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/405