Ändring av EU-förordning 37/2010 Om farmakologiskt aktiva substanser och MRL-värden Ändrad genom EU-förordning 2022/634

2022-04-25

Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen bambermycin med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel