Ändring av EU-förordning 37/2010 Klassificering av farmakologiskt aktiva substanser Ändrad genom EU-förordning 2021/621

2021-04-19

Klassificering av substansen imidakloprid med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/621