Ändring av EU-förordning 2021/808 Om övergångsbestämmelser för vissa substanser Ändrad genom EU-förordning 2021/810

2021-05-26

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/2021/808 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa substanser som förtecknas i bilaga II till beslut 2002/657/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/810