Ändring av EU-förordning 2021/632 Om förteckning över produkter av animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2022/1322

2022-08-15

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/632 vad gäller förteckningarna över produkter av animaliskt ursprung, animaliska biprodukter och sammansatta produkter som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer