Ändring av EU-förordning 2021/405 Om import av fiskeriprodukter Ändrad genom EU-förordning 2022/363

2022-03-09

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/363 - Om ändring och rättelse av bilaga IX till genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka vissa fiskeriprodukter får föras in till unionen