Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av färskt kött från vissa hov- och klövdjur Ändrad genom EU-förordning 2022/1619

2022-09-26

Om ändring av bilaga XIII till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller uppgifterna om Botswana i förteckningen över tredjeländer från vilka sändningar av färskt kött från vissa hov- och klövdjur får föras in till unionen